Pasivní domy

Sakret

Pasivní domy jsou budovy s komfortním vnitřním prostředím v zimních i letních období. Budova má natolik nízkou spotřebu tepla, že nepotřebuje standardní vytápěcí systémy. Tepelné ztráty pasivního domu jsou díky důsledné izolaci sníženy natolik, že k udržení teploty v místnostech postačí minimální množství tepla. Vzhledem k výborné tepelné izolaci mají stěny a okna i při nízkých venkovních teplotách povrchovou teplotu, která se blíží 20 oC, a je tedy lidmi vnímána jako příjemná.

Zvláštní důraz u pasivního domu je kladen na vzduchotěsnost všech částí budovy. Čerstvý vzduch se do obytných místností přivádí pomocí automatického větracího zařízení s rekuperací tepla. Z odváděného vzduchu se odebírá teplo, kterým se ohřívá přiváděný čerstvý vzduch.

zdroj: http://www.xella.cz


Kontaktní zateplovací systémy ETICS - ETA DLE ETAG 004

ETICS SAKRET Minerál

Kontaktní zateplovací systém SAKRET s izolantem z minerálních desek (s podélnými vlákny), nebo lamel (s kolmými vlákny) ukonèený tenkovrstvou minerální šlechtìnou omítkou s ochranným nátìrem nebo pastovitou omítkou na bázi silikátu nebo silikonu z dùvodu zachování difúzních vlastností systému.

ETICS SAKRET Klasik

Kontaktní zateplovací systém SAKRET s izolantem z pìnového stabilizovaného polystyrenu EPS 70 F fasádní (EPS 100 F fasádní) ukonèený tenkovrstvou minerální šlechtìnou omítkou s ochranným nátìrem nebo pastovitou omítkou na bázi silikátu, silikonu nebo akrylátu.

Výhody zateplovacího systému ETICS?

Zákaznický servis a zázemí firmy SAKRET CZ k.s.

pasivní dům - Sakret pasivní dům - Sakret
pasivní dům - Sakret pasivní dům - Sakret


© 2009 SAKRET CZ k.s., Všechna práva vyhrazena. | tel./fax: +420 315 601 301