Suché maltové směsi pro pasivní domy

Popis

Betonová směs pro podkladní a výplňový beton

 • pevnost v tlaku 15 N/mm2 (po 28 dnech)
 • 1 m3 = cca 2 t suché směsi
 • ČSN EN 13 813
 • CT-C16-F3-A15
 • vydatnost z jednoho pytle: cca 15 litrů
 • zrnitost 0 - 4 mm
Teplota zpracovaní

Popis

Betonová směs k výrobě potěru a vyrovnávacích vrstev

 • pevnost v tlaku 25 N/mm2 (po 28 dnech)
 • 1 m3 = cca 2 t suché směsi
 • ČSN EN 13 813
 • CT-C25-F5-A12
 • zrnitost 0 - 4 mm
Teplota zpracovaní

Popis

Betonová směs s požadavky na vyšší pevnost

 • k provádění betonářských prací
 • vhodné i pro malou prefa výrobu
 • 1 m3 = cca 2 t suché směsi
 • ČSN EN 206-1, Z3:2008
 • zrnitost 0 - 4 mm
Teplota zpracovaní

Popis

Betonová směs k výrobě potěru a vyrovnávacích vrstev

 • vhodná jako plovoucí potěr na izolační vrstvy
 • pevnost v tlaku 25 N/mm2 (po 28 dnech)
 • 1 m3 = cca 2 t suché směsi
 • ČSN EN 13 813
 • CT-C25-F5-A12
 • zrnitost 0 - 8 mm
Teplota zpracovaní

Popis

Jemnozrnná betonová směs

 • k opravám betonových potěrů a podlah
 • ke zdění menších konstrukcí
 • ke spárování zdiva svislých konstrukcí
 • pevnost v tlaku 20 N/mm2 (po 28 dnech), zrnitost 0 - 0,5 mm
 • 1 m3= cca 1,82 t suché směsi
Teplota zpracovaní


© 2009 SAKRET CZ k.s., Všechna práva vyhrazena. | tel./fax: +420 315 601 301